Wyniki majowych przewozów towarowych zbliżone do tych z kwietnia

Wyniki majowych przewozów towarowych zbliżone do tych z kwietnia

Pomimo znoszonych stopniowo obostrzeń aktywności ekonomicznej, w maju 2020 roku rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce pozostawał nadal pod silnym negatywnym wpływem pandemii COVID-19 i związanym z nią spadkiem aktywności gospodarczej przedsiębiorstw wielu branż przemysłowych. Minimalnie zmalała masa przewiezionych towarów – o 0,2 mln ton do 16,6 mln ton. Wyższą wartość w stosunku do kwietnia miały praca przewozowa i eksploatacyjna, dla których wartości ogółem wyniosły 4,1 miliarda tonokilometrów (wzrost o 0,3 miliarda tonokilometrów, tj. 8,2%) oraz 6,1 miliona pociągokilometrów. (wzrost o blisko 0, 5 miliona pociągokilometrów tj. 8,5%). Nastąpił też znaczny wzrost średniej odległości transportu ładunków – z 225 km w kwietniu do 247 km w maju.

– Wzrost parametrów pracy przewozowej oraz pracy eksploatacyjnej jaki miał miejsce w maju w stosunku do kwietnia odwzorowuje stopniowe przywracanie ograniczonych przewozów m.in. związanych z sektorem przewozów intermodalnych czy branżą motoryzacyjną – zauważa dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Takie ładunki charakteryzują się jednak stosunkowo niską masą. W maju nastąpiło też zmniejszenie przewozów produktów masowych: węgla czy rud metali – dodaje Góra.

W porównaniu do maja 2019 r. podstawowe parametry były niższe odpowiednio wg masy o 2,8 miliona ton, wg pracy przewozowej o 0,6 mld tonokilometrów, zaś wg pracy eksploatacyjnej o 0,8 mln pociągokilometrów.

Od początku 2020 roku do końca maja przewoźnicy przewieźli 87,7 mln ton, praca przewozowa wyniosła 20,3 mld tonokilometrów, zaś praca eksploatacyjna 30,1 mln pociągokilometrów. Parametry te były niższe odpowiednio o 11,9%, 14,5% oraz 13,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W maju 2020 roku Grupa PKP Cargo przetransportowała na krajowym rynku łącznie 6,1 mln ton towarów (-23,8 proc. r/r), a wykonana praca przewozowa wyniosła 1,6 mld tkm (-22,0 proc. r/r). Warto jednak zauważyć wzrost o 0,5 proc. przewozów Grupy w ujęciu miesiąc do miesiąca. Odnotowano zwiększone m/m przewozy: kamienia, żwiru i wapna (+23,3 proc.), intermodalne (+11,5 proc.) oraz towarów z segmentu pozostałe ładunki (+31,7 proc.). W porównaniu m/m wzrosła także wykonana w maju przez Grupę PKP Cargo praca przewozowa (+3,7 proc.).

– Maj napawa lekkim optymizmem, ale jeszcze długo kolejowa branża towarowa będzie odczuwać skutki lockdownu w polskiej i europejskiej gospodarce – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo – Dobrym sygnałem dla nas jest dwucyfrowy wzrost przewozów intermodalnych, gdyż jest to strategiczny kierunek rozwoju Grupy PKP Cargo w kierunku operatora logistycznego – podkreśla prezes Warsewicz.

W sumie w okresie styczeń-maj 2020 roku Grupa PKP Cargo przewiozła na krajowym rynku 32,9 mln ton towarów (-22,2 proc. r/r), a praca przewozowa wyniosła 8,4 mld tkm (-21,4 proc. r/r).