Weź udział w konsultacjach aplikacji do projektu Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

Weź udział w konsultacjach aplikacji do projektu Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

Do 3 sierpnia  Urząd Transportu Kolejowego czeka na zgłoszenia chętnych, którzy wezmą udział w konsultacjach w sprawie struktury wymiany informacji oraz interfejsu aplikacji API Krajowego Rejestru Elektronicznego Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe (KREMiPPK).

W rejestrze zbierane będą między innymi dane o egzaminowaniu, uprawnieniach i szkoleniach maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe. Konsultacje prowadzone są już na etapie projektowania systemu, by przekazywanie danych było dostosowane do potrzeb użytkowników.

Urząd Transportu Kolejowego planuje spotkania o charakterze technicznym. Ich celem jest określenie takich wymagań dla nowej aplikacji, by pozwoliło to na łatwą wymianę informacji między istniejącymi już u przedsiębiorców kolejowych systemami gromadzącymi dane a samym rejestrem KREMiPPK tworzonym przez UTK. Aby ułatwić migrację danych oraz umożliwić zainteresowanym organizacjom ich sprawną aktualizację, UTK zaproponuje wymianę informacji według ustalonej struktury oraz interfejs aplikacji (ang. API).

Zachęcamy przedstawicieli przedsiębiorstw zatrudniających maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe, związanych bezpośrednio z obsługą systemów informatycznych gromadzących dane, jak również odpowiedzialnych za ich funkcjonowanie po stronie technicznej do udziału w procesie ustalania zasad integracji z KREMiPPK oraz ustalenia struktury danych niezbędnych do migracji.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 10 sierpnia 2020 r. o godzinie 10:00. Będzie prowadzone w formie zdalnej za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Chętnych do wzięcia udziału w konsultacjach zapraszamy do wypełnienia ankiety, która jest aktywna do 3 sierpnia włącznie.