Tereny pod torami kolejowymi w Krakowie będą zagospodarowane

Tereny pod torami kolejowymi w Krakowie będą zagospodarowane

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. powołały zespół, który w porozumieniu z przedstawicielami Miasta Krakowa przygotuje plan wykorzystania powierzchni w miejscu dawnych nasypów kolejowych. Inwestycja PLK otwiera mieszkańcom Krakowa nowe możliwości dla poprawy warunków życia i komunikacji na obszarze ponad 21 000 m².

Zadanie realizowane przez PKP PLK SA między Krakowem Głównym a Płaszowem to likwidacja wąskiego gardła i otworzenie nowych możliwości podroży koleją w największej aglomeracji Małopolski, województwie oraz na trasach dalekobieżnych.
 

– Krajowy Program Kolejowy zapewnia sprawne podróże i sprzyja równomiernemu rozwojowi miast i regionów. Budując kolej komfortową, bezpieczną i przewidywalną poprawiamy warunki życia mieszkańców obok linii kolejowych. W Krakowie już widać efekty dla podróżnych, a niedługo z inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych SA skorzystają mieszkańcy – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Powołany w PKP PLK zespół ds. zagospodarowania terenów pod estakadami, wspólnie z przedstawicielami miasta, zajmie się wypracowaniem zakresu zagospodarowania obszaru pod linią kolejową od ul. Kopernika do ul. Miodowej. Wypracowana zostanie wspólna koncepcja zagospodarowania terenu oraz formuła utrzymania.

– Wykorzystujemy możliwości, jakie dają inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych SA do poprawy warunków komunikacji i korzystnego dla mieszkańców zagospodarowania terenu. Dzięki projektowi na trasie Kraków Główny – Płaszów mieszkańcy zyskają kładkę pieszo-rowerową nad Wisłą i nowe przestrzenie pod estakadami w miejscu nasypów kolejowych – stwierdził Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Działanie PLK związane z ciekawym i zgodnym z oczekiwaniami mieszkańców zagospodarowaniem otwartego terenu pod estakadami to kolejne przedsięwzięcie zarządcy infrastruktury dla społeczeństwa Krakowa. Polskie Linie Kolejowe przy budowie nowych mostów kolejowych nad Wisłą zapewniły możliwość realizacji kładki pieszo-rowerowej, która znaczenie usprawni komunikację w mieście.

Przedsięwzięcia PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. są realizowane przy okazji modernizacji krakowskiej linii średnicowej w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”, który jest współfinansowany ze środków instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Więcej o projekcie: www.krakow-rudzice.pl