Punktualność pociągów towarowych w I kwartale 2020 r.

Punktualność pociągów towarowych w I kwartale 2020 r.

W pierwszym kwartale 2020 r. punktualność kolejowych przewozów towarowych wyniosła 47,49%. W tym okresie licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili 100,6 tys. pociągów towarowych i jest to spadek o 13,1 tys. względem pierwszego kwartału 2019 r.

Najwyższy współczynnik punktualności pociągów towarowych w pierwszym kwartale również odnotowano w marcu – 48,32%. W styczniu oraz lutym współczynnik wyniósł odpowiednio 47,41% oraz 46,70%.

– Mniejsze zainteresowanie podróżowaniem koleją w czasie epidemii i co za tym idzie ograniczenie liczby pociągów pasażerskich wpłynęło na zwiększenie przepustowości linii kolejowych. Ma to widoczne przełożenie na czasy przejazdu i punktualność wszystkich pociągów. Średni czas opóźnienia dla pociągów towarowych zmniejszył się z 635 minut w marcu 2019 r. do 452 minut w marcu 2020 r. – zwraca uwagę dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W pierwszym kwartale uruchomiono 100 560 pociągów towarowych z czego 55 803 pociągów było opóźnionych. Wśród wszystkich opóźnionych pociągów w I kwartale 2020 r. 69% (38 556 pociągów) stanowiły pociągi, których opóźnienie przekroczyło 120 minut. Średni czas opóźnień pociągów towarowych wyniósł 468 minut. Odwołano 5 969 pociągów.