PKP PLK opracują studia wykonalności modernizacji dwóch mazowieckich linii kolejowych

PKP PLK opracują studia wykonalności modernizacji dwóch mazowieckich linii kolejowych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za ponad 7 mln zł netto opracują studia wykonalności modernizacji  linii z Tłuszcza do Ostrołęki oraz budowa dodatkowych torów na trasie z Kutna do Płocka. Planowane inwestycje zwiększą możliwości i atrakcyjność podróży koleją oraz usprawnią przewóz towarów. Przewidywane jest zwiększenie prędkości pociągów i poprawa przepustowości.

– Rozbudowa torów z Kutna do Płocka i modernizacja linii z Ostrołęki do Tłuszcza zwiększy możliwości komunikacyjne w województwie mazowieckim. Krok po kroku konsekwentnie zapewniamy mieszkańcom coraz lepsze połączenia kolejowe. Inwestycje będą miały także pozytywny wpływ na rozwój polskiej gospodarki. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapewnią lepszy dojazd do rafinerii Orlen oraz elektrowni w Ostrołęce – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały dzisiaj (02.06.) dwie umowy na przygotowanie studium wykonalności dla mazowieckich tras kolejowych. Firma BBF Sp. z o.o. opracuje dokumentację dla modernizacji ponad 70 km linii z Tłuszcza do Ostrołęki (4,2 mln zł netto). Konsorcjum firm z liderem IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. przygotuje studium wykonalności dla budowy dodatkowych torów na trasie z Kutna do Łącka wraz z budową towarowej obwodnicy Płocka (3,1 mln zł). Dokumenty określą możliwości techniczne oraz szczegółowe rozwiązania i zakres prac, a także szacowane koszty obu inwestycji. Studia wykonalności będą podstawą do szczegółowego planowania projektów.

– Modernizacja dwóch mazowieckich linii kolejowych Tłuszcz – Ostrołęka oraz Kutno – Płock – Sierpc to kolejne projekty PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przygotowywane do realizacji w nowej perspektywie finansowej. Działania te pozwolą utrzymać poziom inwestycji i zaangażowanie wykonawców. Dzięki sprawnemu planowaniu i realizacji prac zwiększy się dostępność i atrakcyjność podróży koleją. Będzie też sprawniejszy transport towarów koleją – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

PLK szykują lepsze podróże na linii Tłuszcz – Ostrołęka

Projekt ma duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego terenów położonych w północnej części Mazowsza, m.in. Kurpiów i Doliny Dolnej Narwi. Możliwe będzie zwiększenie przepustowości linii, a tym samym uruchamianie większej liczby połączeń w ruchu regionalnym. Będzie też sprawniejszy transport towarów po torach m.in. do elektrowni w Ostrołęce.

W ramach studium analizowana będzie m.in. budowa drugiego toru oraz podniesienie prędkości pociągów nawet do 160 km/h. Planowana inwestycja zakłada ułatwienie dostępu do pociągów dla mieszkańców 14 miejscowości pomiędzy Tłuszczem a Ostrołęką. Podróżni zyskają stacje i przystanki dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, Wykonawca przeanalizuje też potrzebę budowy dodatkowych peronów, a także możliwość przebudowy przejazdów kolejowo-drogowych. Analiza obejmie również obiekty inżynieryjne, m.in. mosty i wiadukty, które mają być dostosowane do większej prędkości pociągów.

Wartość podpisanej umowy to ponad 4,2 mln zł netto. Studium wykonalności finansowane jest ze środków budżetowych w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”. Materiały mają być gotowe w II połowie 2022 r. Projekt planowany jest do realizacji w kolejnej perspektywie finansowej 2021 – 2027 w zależności od uzyskania dofinansowania ze środków UE.

Nowe możliwości podróży koleją z Płocka do Warszawy

Studium wykonalności dotyczy budowy dodatkowego zelektryfikowanego toru na ok. 40 km odcinku od Kutna do stacji Łąck. Wykonanie tej inwestycji umożliwi sprawniejsze i szybsze podróże dzięki poprawie przepustowości i lepszemu zarządzaniu ruchem pociągów pasażerskich i towarowych. Zostanie przeanalizowana możliwość budowy towarowej obwodnicy, która ominie centrum Płocka i umożliwi sprawny i szybki przewóz towarów do płockiej Rafinerii Orlen.

W ramach studium wykonalności przeanalizowana zostanie modernizacja linii kolejowej na odcinku Kutno – Płock – Sierpc. Planowana przebudowa peronów zapewni wyższy komfort obsługi pasażerów. Wszystkie obiekty zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Planowana jest budowa nowej stacji na odcinku Płock Trzepowo – Sierpc. Jej lokalizacja zostanie przeanalizowana w studium wykonalności. Budowa dwóch łącznic w okolicy Kutna pozwoli na sprawny przejazd pociągów w kierunku Warszawy i Włocławka bez konieczności zmiany kierunku jazdy.

Więcej towarów na torach do Płocka

Planowana inwestycja będzie miała duże znaczenie dla poprawy warunków przewozów towarowych. Więcej towarów będzie można przewozić koleją, co sprzyja ochronie środowiska. Po modernizacji trasy Kutno – Płock przejazd i odprawa dłuższych pociągów towarowych – do 780 metrów, będzie sprawniejsza. Zapewni to również sieć trakcyjna przystosowana do zasilania ciężkich lokomotyw.

Wartość podpisanej umowy na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno – Płock – Sierpc” to 3,1 mln zł netto. Prace zaplanowano do sierpnia 2023 roku finansowane są ze środków budżetowych.