PKP Cargo rezygnuje z zakupu udziałów spółki Hatrans

PKP Cargo rezygnuje z zakupu udziałów spółki Hatrans

Zarząd  PKP  Cargo poinformował o odstąpieniu od realizacji projektu dotyczącego nabycia przez spółkę udziałów w P.U. Hatrans, który jest organizatorem połączeń kolejowych Łódź – Chengdu – Xiamen w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku.

– Po przeprowadzeniu szeregu analiz zarząd PKP Cargo podjął decyzję o odstąpieniu od zaangażowania kapitałowego PKP CARGO w P.U. Hatrans – czytamy w komunikacie giełdowym spółki. 

Zarząd PKP Cargo podjął temat nabycia udziałów w P.U. Hatrans w 2019 r. Rozpoczęcie rozmów stanowiło element realizacji Strategii Grupy PKP Cargo na lata 2019-2023 w zakresie budowania silnej i stabilnej pozycji PKP Cargo na Nowym Jedwabnym Szlaku.