Nowe szkolenia w Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego

Nowe szkolenia w Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego

Jak uruchomić bocznicę, jak zarządzać czynnikiem ludzkim oraz organizacyjnym i kształtować kulturę bezpieczeństwa oraz czym jest cyberbezpieczeństwo – to niektóre tematy nowych szkoleń Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego. Od 2 grudnia ruszają kolejne zajęcia. Urząd Transportu Kolejowego zaprosił do ich prowadzenia cenionych wykładowców spoza urzędu. Ze względu na epidemię koronawirusa zajęcia organizowane będą zdalnie.

Zajęcia prowadzone przez ekspertów zewnętrznych potrwają do połowy grudnia. Dotyczyć będą m.in. cyberbezpieczeństwa, funkcjonowania komputerowych urządzeń sterowania ruchem, zasilania sieci trakcyjnej, kultury bezpieczeństwa czy certyfikacji ECM. Będzie można również poznać jakie wymogi trzeba spełnić by uruchomić bocznicę kolejową.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

  • 2 grudnia 2020 r. – Zarządzanie czynnikami ludzkimi i organizacyjnymi w obrębie systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz kształtowanie kultury bezpieczeństwa – prowadzone przez dr. hab. inż. Adama Jabłońskiego oraz dr. hab. inż. Marka Jabłońskiego.
  • 7 grudnia 2020 r. – Zasady działania nowoczesnych komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, w tym: standaryzacja interfejsów pomiędzy różnymi typami urządzeń srk, diagnostyka urządzeń komputerowych, proces utrzymaniowy i naprawczy elektronicznych urządzeń srk – prowadzone przez dr. hab. inż. Jakuba Młyńczaka oraz mgr. inż. Macieja Irlika.
  • 9 grudnia 2020 r. – Systemy zasilania trakcji elektrycznej, sieci trakcyjnej, w tym: wymagania techniczne dla elementów sieci trakcyjne górnej i powrotnej, diagnostyka sieci trakcyjnej, warunki eksploatacji oraz planowych wymian podzespołów na podstacjach trakcyjnych – prowadzone przez dr. hab. inż. Marka Pawlika oraz dr. hab. inż. Tadeusza Maciołka.
  • 10 grudnia 2020 r. – Certyfikacja ECM dla wszystkich pojazdów – utrzymywanie pojazdów kolejowych po wdrożeniu IV pakietu kolejowego. Praktyczne aspekty – identyfikacja komponentów krytycznych, nowoczesne metody diagnostyczne – prowadzone przez dr. hab. inż. Adama Jabłońskiego oraz dr. hab. inż. Marka Jabłońskiego.
  • 11 grudnia 2020 r. – Jak uruchomić bocznice kolejową/jak rozpocząć działalność na bocznicy kolejowej (wymogi prawne z obszaru bezpieczeństwa i regulacji) – prowadzone przez dr. hab. inż. Adama Jabłońskiego oraz dr. hab. inż. Marka Jabłońskiego.
  • 14 grudnia 2020 r. – Cyberbezpieczeństwo – nowy rodzaj zagrożeń w systemach zarządzania bezpieczeństwem – prowadzone przez dr. hab. inż. Marka Pawlika oraz Piotra Bisialskiego.

Na warsztaty można zapisywać się na stronie ABK.

W ramach projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego do czerwca 2022 r. przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia dla minimum 3 tys. przedstawicieli rynku kolejowego.

Celem ABK jest kształtowanie bezpiecznego i konkurencyjnego oraz sprawnie funkcjonującego systemu kolejowego przez wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników sektora transportu kolejowego. Akademia będzie również stanowić platformę upowszechniającą i wspomagającą wymianę dobrych praktyk.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.