Minister Bittel rozmawiał o rozwoju konkurencyjnego transportu kolejowego w UE

Minister Bittel rozmawiał o rozwoju konkurencyjnego transportu kolejowego w UE

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel wziął udział w wideokonferencji „Innowacyjny transport kolejowy – łączący, zrównoważony, cyfrowy”, zorganizowanej przez Prezydencję Niemiec w Radzie Unii Europejskiej.

Głównym tematem konferencji były idee zawarte w Deklaracji Berlińskiej – propozycji Niemiec dotyczącej ujednolicenia dążeń i postulatów państw członkowskich UE w zakresie poprawy konkurencyjności transportu kolejowego w ramach Unii Europejskiej, z uwzględnieniem przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19. Deklaracja wskazuje na pozytywną rolę korytarzy kolejowych, ekologiczny aspekt transportu kolejowego oraz podkreśla rolę harmonizacji na kolei. 

Wiceminister A. Bittel w trakcie wideokonferencji powiedział, że Polska popiera większość idei zawartych w Deklaracji Berlińskiej, jako propozycji wzmocnienia działań rządów poszczególnych państw nakierowanych na dalsze wsparcie rozwoju kolejowego transportu towarów. Podziękował za podjęte już przez Komisję Europejską działania przeciwdziałające skutkom kryzysu wywołanego pandemią, w tym propozycję ustanawiającą środki na rzecz zrównoważonego rynku kolejowego oraz Europejskiego Instrumentu Odbudowy.