Kończy się pierwszy etap modernizacji stacji Rzeszów Główny

Kończy się pierwszy etap modernizacji stacji Rzeszów Główny

W lutym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udostępnią podróżnym dwa nowe zadaszone perony. Dzięki inwestycji podróżni zyskują komfort oraz bezpieczeństwo. Wartość umowy współfinansowanej ze środków unijnych POIiŚ to 205 mln zł netto.

Na stacji Rzeszów Główny są wybudowane dwa większe perony. Podróżni znajdą tam nowe ławki i tablice informacyjne. Perony są w pełni zadaszone – lepiej niż dotychczas chronią przed deszczem. Osobom niewidomym i niedowidzącym łatwiej będzie się poruszać dzięki liniom naprowadzającym i nawierzchni o zróżnicowanej strukturze. W połowie lutego perony będą dostępne dla podróżnych. Do tego czasu w obszarze stacji specjaliści będą instalować i testować system sterowania ruchem. Dzięki nowym urządzeniom dyżurni ruchu będą sprawniej przygotować trasy przejazdu pociągów i zwiększy się poziom bezpieczeństwa w obsłudze składów.

Inwestycja na półmetku

W lutym, obok oddanych do użytku dwóch zmodernizowanych peronów, rozpocznie się kolejny etap przebudowy. Peron nr 3, podobnie jak dwa nowe, będzie powiększony i podwyższony. Wykonawcy pracować będą przy rozbudowywanym przejściu podziemnym. Od połowy lutego będzie można się nim przejść do peronu 2, natomiast docelowo połączy ono centrum Rzeszowa z ul. Kochanowskiego. Przejście będzie wyższe i szersze od dotychczasowego. PLK przewidziały w nim schody ruchome i windy, co pozwoli łatwo dostać się na perony osobom o ograniczonej możliwości poruszania się.

Zakończenie zasadniczych prac budowlanych na stacji Rzeszów Główny planowane jest latem. Wówczas podróżni będą korzystać z wszystkich peronów i odnowionego przejścia podziemnego.

Wygodniejsze podróże z Rzeszowa Zachodniego

W połowie lutego na oddanym w 2019 r przystanku Rzeszów Zachodni przy al. Wyzwolenia obok pierwszego czynny będzie także drugi peron. Takie rozwiązanie ułatwi podróże w kierunku zachodnim i północnym – w stronę Lublina i Krakowa.

W ramach projektu PLK modernizują także wiadukt kolejowy nad ul. Batorego. Połowa obiektu jest już gotowa do przejazdu pierwszych pociągów. Drugi etap prac przy wiadukcie ruszy w lutym i potrwa do połowy roku. Zmodernizowany obiekt będzie większy i szerszy od starego. Dzięki temu pod torami będzie więcej miejsca na budowę drogi i chodników, co usprawni komunikacje drogową. Prace „drogowe” są realizowane przez miasto.

Dotychczasowym efektem inwestycji PLK w Rzeszowie są już trzy mosty nad al. Wyzwolenia. Kierowcom służy także przebudowany przejazd kolejowo-drogowy przy ul. Marii Konopnickiej.

Inwestycja w Rzeszowie realizowana jest z Krajowego Programu Kolejowego, w ramach projektu: „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM)”. Wartość umowy współfinansowanej ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 205 mln zł netto.