Koleje Wielkopolskie chcą wydzierżawić spalinowy zespół trakcyjny

Koleje Wielkopolskie chcą wydzierżawić spalinowy zespół trakcyjny

Wielkopolski przewoźnik ogłosił  przetarg na dzierżawę spalinowego zespołu trakcyjnego na okres 7 miesięcy z możliwością przedłużenia okresu dzierżawy o 5 miesięcy. Na oferty spółka czeka do 26 października.

Wydzierżawiony pojazd musi być sprawny technicznie i posiadać kompletne wyposażenie. Powinien składać się nie mniej niż z dwóch członów, a jego prędkość eksploatacyjna nie mniejsza niż 120 km/h. Koleje Wielkopolskie chcą aby liczba miejsc był nie mniejsza niż 200, w tym siedzących – nie mniejsza niż 120. Jak zaznacza przewoźnik, pojazd w okresie dzierżawy nie może podlegać wyłączeniem z eksploatacji przeglądu poziomu P4 lub P5 oraz posiadać dopuszczenie UTK do poruszania się po torach PKP PLK S.A.

Wykonawca  zobowiązany  jest dostarczyć  pojazd  kolejowy typu: 218Ma,  218Md, 223M lub VT628.4 ponieważ na te pojazdy Koleje Wielkopolskie  dysponują maszynistami, którzy posiadają uprawnienia  do  obsługi  tego  pojazdu oraz przeszkolonymi  i  posiadającymi autoryzację  drużynami  pociągowymi,  przeszkolonymi  i  posiadającymi  odpowiednie  certyfikaty,  a  także  posiadającymi  znajomość  tych  typów  pojazdów  pracownikami  utrzymania  technicznego pojazdów.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wyłącznie wykonawcy, którzy do dnia 26.10.2020 r. godz. 11:00 złożą zgłoszenie udziału w postępowaniu poprzez złożenie oferty cenowej, przy czym oferta cenowa zostanie automatycznie skopiowana do etapu II – licytacja elektroniczna, który rozpocznie się automatycznie w dniu  26.10.2020 r. o godz. 13:00. Postępowanie zakończy się w trzecim etapie III etap – składającym się z dogrywek.

Przy wyborze wykonawcy Koleje Wielkopolskie będą kierować się dwoma kryteriami: ceną brutto – 85 pkt oraz wyposażeniem pojazdu w klimatyzowaną przestrzeń pasażerską – 15 pkt.