Koleje Śląskie zaprezentowały symulator pojazdu Elf 2

Koleje Śląskie zaprezentowały symulator pojazdu Elf 2

Koleje Śląskie zaprezentowały symulator, który jest odzwierciedleniem w skali 1:1, kabiny pojazdu najnowszej generacji – PESA Elf 2.

– To jedyny symulator tego typu pojazdu kolejowego w naszym kraju, a jednocześnie najnowocześniejszy symulator w Europie. Warunki symulacji są niemal identyczne jak te panujące w prawdziwym pojeździe. Całkowicie odwzorowana została np. kabina, z której maszynista prowadzi pociąg. Realności symulacji dodaje system wizualizacji 4K UHD oraz system dźwięku przestrzennego – wyjaśnia prezes Aleksander Drzewiecki.

Pulpit maszynisty jest odwzorowany w rzeczywistej skali wraz z urządzeniami znajdującymi się na nim. Manipulatory dla maszynisty zapewniają takie same jak w rzeczywistości warunki ich użycia, kierunek ich działania, czy towarzyszący przy ich użyciu dźwięk. Kabina symulacyjna jest posadowiona na platformie ruchowej o sześciu stopniach swobody. Dzięki temu uzyskano odzwierciedlenie wrażeń związanych z prowadzeniem pojazdu trakcyjnego m.in. drgania, przyśpieszenie, hamowanie, przeciążenie a nawet wykolejenie pojazdu.

Symulator posiada także stanowisko instruktora. Pozwala ono na podgląd bieżących parametrów jazdy pociągu, wgląd do kabiny maszynisty, jak również na bieżące zmiany parametrów symulacji (zdarzenia na szlaku, awarie pociągu, nagłe zmiany pogody, usterki infrastruktury kolejowej, etc.).

Symulator umożliwia szkolenie z zakresu prowadzenia pojazdów z wykorzystaniem nowoczesnych systemów prowadzenia pociągu ETCS (Europejski System Sterowania Ruchem Pociągów), oraz szkolenia z wykorzystaniem łączności GSM-R, która od 2025 roku będzie podstawowym systemem łączności w naszym kraju.

Oprogramowanie symulatora umożliwia przećwiczenie różnego rodzaju zdarzeń mogących pojawić się podczas pracy pociągowej czy manewrowej. Może to odbywać się przy udziale innych symulowanych pojazdów kolejowych i drogowych a nawet maszyn rolniczych, które mogą pojawić się na torach w najmniej oczekiwanym momencie – na takie sytuacje maszynista również jest narażony w czasie wykonywania swoich obowiązków.

Symulator pozwala również na odtworzenie całego wachlarza usterek pojazdu oraz zdarzeń nietypowych związanych z infrastrukturą kolejową.

Został on wyposażony również w moduł eko-driving umożliwiający analizowanie zużycia energii podczas jazdy pociągu. Umiejętność ta pozwala maszyniście na optymalne wykorzystanie energii pobieranej podczas jazdy pociągu, co przekłada się na oszczędności dla przewoźnika, poprawia także komfort podróży.

Symulator pozwala sprawdzić czy maszynista prawidłowo obsługuje urządzenia sterowania i czujności pracy, oraz czy prawidłowo diagnozuje usterki pojazdów kolejowych. Ćwiczenia obejmują także prawidłową komunikację z innymi uczestnikami ruchu kolejowego.