Koleje Mazowieckie chcą sprzedać wierzytelności ponad 4,5 tys. pasażerów

Koleje Mazowieckie chcą sprzedać wierzytelności ponad 4,5 tys. pasażerów

Koleje Mazowieckie ogłosiły przetarg na zbycie wierzytelności w wysokości ponad 2,2 mln zł. Liczba dłużników objętych wierzytelnościami wynikającymi z 9697 wezwać to 4509 osoby.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wierzytelności przysługujących przewoźnikowi wynikające z 9697 wezwać do zapłaty, wystawionych w okresie od 25 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. z tytułu odbywanie podróży bez ważnego biletu lub dokumentu poświadczającego uprawnienia podróżnego do bezpłatnego przejazdu lub ulgowego na łączną kwotę 2 231 994,07 zł.

Koleje Mazowieckie zaznaczają, że przystąpienie do przetargu oznacza, że w odniesieniu do zbywanych wierzytelności, uczestnik przetargu ma świadomość skutków prawnych, wynikających z przedawnienia roszczeń w szczególności w zakresie odsetek oraz ma świadomość skutków prawnych wynikających z przepisów o opłatach egzekucyjnych, w szczególności o opłatach komorniczych, związanych z umorzeniem postępowania.

Na oferty Koleje Mazowieckie czekają do 18 września 2020 r., do godz. 12:00. Jedynym kryterium wyboru jest cena.