IV pakiet kolejowy od 31 października

IV pakiet kolejowy od 31 października

Przypominamy, że na 31 października 2020 r. zmieniła się data wejścia w życie technicznego filaru IV pakietu kolejowego. Oznacza to, że do tej daty na dotychczasowych zasadach wydawane będą zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych i certyfikaty bezpieczeństwa. Warto pamiętać, że nie decyduje czas złożenia wniosku, a termin wydania decyzji.

W wyniku negocjacji na forum Unii Europejskiej wyznaczono dodatkowy czas, który pozwolić ma na zakończenie procesu transpozycji przepisów wdrażających IV pakiet kolejowy w czasie epidemii COVID-19.

Zmiana ostatecznego terminu wdrożenia technicznego filaru IV pakietu kolejowego z 16 czerwca 2020 r. na 31 października 2020 r. w praktyce oznacza, że do tej daty możliwe jest wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych na dotychczasowych zasadach. Nowa data dotyczy także zagadnień z tym związanych, jak na przykład doposażenia pojazdu kolejowego w urządzenia radiowej łączności głosowej GSM-R. Wobec nowego terminu wdrożenia IV pakietu kolejowego modyfikacja ta wykonana przed 31 października 2020 r. nie wymaga uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji.

Zmiana terminu dotyczy również zasad uzyskiwania certyfikatów bezpieczeństwa. Warto jednak pamiętać, że w tym przypadkach przewidziane przez prawo termin na rozpatrzenie wniosków wynosi trzy miesiące.