Grupa Kapitałowa Rafamet podsumowuje III kwartał 2020 roku

Grupa Kapitałowa Rafamet podsumowuje III kwartał 2020 roku

Grupa Kapitałowa Rafamet za trzeci kwartał 2020 r. uzyskała dodatni wynik finansowy netto w wysokości 1,4 mln zł.  Przychody ze sprzedaży wyniosły 30,8 mln zł.

Za okres trzech kwartałów przychody ze sprzedaży wyniosły 81,9 mln zł, w tym ze sprzedaży eksportowej ponad 75%. Przychody Grupy od stycznia do września tego roku, w porównaniu do analogicznego czasu 2019 roku były wyższe o niemal 8 mln zł.

–  Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało się odrobić straty z pierwszych niełatwych miesięcy br. Uwzględniając stan posiadanych i przygotowywanych kontraktów na końcówkę roku 2020 oraz rok 2021 z coraz większym optymizmem patrzymy na możliwość oceny tego roku, jako roku … bardzo dobrego – mówi Prezes Zarządu firmy Rafamet S.A. E. Longin Wons. – Oczywiście na wyniki GK Rafamet miał wpływ COVID – 19. Skala oddziaływania tego zjawiska w okresie trzech kwartałów br. w odniesieniu do Rafamet S.A. była umiarkowana jednak bardzo negatywnie znacząca w odniesieniu do Odlewni Rafamet Spółka z o.o. (podmiot ten zatrudnia 180 osób i realizuje roczną sprzedaż odlewów za około 40 mln. zł). W tym trudnym dla wszystkich firm okresie pracy i unikania ryzyka zachorowań spółki Grupy realizowały zawarte kontrakty produkcyjno – handlowe starając się jednocześnie minimalizować zakłócenia i odchylenia w stosunku do zawartych wcześniej harmonogramów. Utrzymujemy bezpieczną płynność finansową, która jest silniejsza od tej z roku poprzedniego, co oczywiście bardzo nas cieszy. Poszukujemy wykwalifikowanych pracowników zarówno do biur konstrukcyjnych jak również do wydziałów bezpośrednio produkcyjnych. Finalizujemy, co szczególnie warto podkreślić, wybór dostawców obrabiarek produkcyjnych na potrzeby modernizacji własnego parku maszynowego w 2021 roku. Chodzi o wielomilionowe inwestycje więc staranność wyboru musi być najwyższa – dodaje Prezes firmy Rafamet S.A.