Grupa CTL chce wynająć trzy lokomotywy SM42

Grupa CTL chce wynająć trzy lokomotywy SM42

Grupa CTL ogłosiła przetarg na najem trzech lokomotyw SM42, od stycznia 2021 r. na okres jednego roku z możliwością przedłużenia najmu.

Lokomotywy będą wynajęte przez dwie spółki z Grupy CTL. Jedna lokomotywa będzie wynajmowana dla CTL Północ a dwie będą wynajmowane dla CTL Logistics.

Oferta powinna składać się z części merytorycznej, na którą składać się powinna specyfikacja techniczna oferowanych lokomotyw oraz z części handlowej zawierającej cenę najmu. Miesięczny czynsz musi uwzględniać koszt bieżącego utrzymania oraz P1 i P2 po stronie CTL, natomiast naprawy P3-P5 po stronie wynajmującego.

Przy wyborze najkorzystniejszych ofert Grupa CTL kierować się będzie jedynym kryterium – ceną netto.

Postępowanie prowadzone będzie dwuetapowo. Etap I to składanie ofert i wymaganych dokumentów w terminie do 25 listopada 2020 r. do godziny 12:00. Do etapu II zostaną zaproszenie wybrani oferenci.