Enea Elektrownia Połaniec szuka przewoźnika do transportu biomasy

Enea Elektrownia Połaniec szuka przewoźnika do transportu biomasy

Enea Elektrownia Połaniec  ogłosiła przetarg na wykonanie usługi przewozu transportem kolejowym do 200 tys. ton biomasy z portów morskich w latach w okresie I kwartał 2021 r. – IV kwartał 2022 r.

Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na wykonanie transportu pociągami do 200 000 ton biomasy z portów morskich (Gdańsk, Gdynia, Świnoujście lub Szczecin) dla Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna w ramach umów wykonawczych zawieranych na podstawie umowy ramowej.

W ramach umowy wykonawca będzie musiał ważyć skład po załadunku w porcie a rozliczenie usługi odbywać się będzie na podstawie wagi Enea Elektrownia Połaniec S.A. a w przypadku braku takiej możliwości do rozliczenia wykorzystana zostanie waga określona podczas ważenia składów po załadunku w porcie.

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przewozów z wykorzystaniem platform kolejowych oraz systemów kontenerowych kompatybilnych z systemami załadunku po uprzedniej weryfikacji możliwości obsługi danego typu kontenerów na Terminalu i rozładunku posiadanymi przez Enea Elektrownia Połaniec.

Długość całkowita pociągu nie może przekraczać 610 m, z uwzględnieniem długości pojazdu trakcyjnego. Długość całkowita pojedynczego wagonu nie może przekraczać 15,8m, a masa brutto pojedynczego wagonu nie może przekraczać 89 ton

Transport będzie się odbywał składami do max 40 wagonów każdy wypełnionymi do pełnej objętości lub dopuszczalnego obciążenia . Przewoźnik jest zobowiązany do podstawienia czystych wagonów, tj. nie zanieczyszczonych w szczególności innymi ładunkami niż biomasa.

Oferty można składać do 21 grudnia 2020 r. Przy wyborze Enea Elektrownia Połaniec będzie kierowała się najniższą cena.