Bittel: trwają prace nad zmianą systemu rezerwowania miejsc w pociągach

Bittel: trwają prace nad zmianą systemu rezerwowania miejsc w pociągach

W połowie sierpnia poseł Franciszek Sterczewski zapytał Ministerstwo Infrastruktury czy zostaną podjęte działania zmierzające do usprawnienia rezerwacji miejsc i zlikwidowania problemu nierównomiernego wypełniania wagonów w pociągach zarządzanych przez PKP Intercity. Znamy odpowiedź Ministerstwa.

Jak zaznaczył w swojej interpelacji poseł Sterczewski obecny algorytm przydziela miejsca tak, by sukcesywnie zapełniać wagony. Jeżeli podróżny przed zakupem biletu nie wskazuje innych preferencji, to zapełnianie wagonu bezprzedziałowego rozpoczyna się od miejsc usytuowanych przy oknie, a wagonu z przedziałami od miejsc przy oknie i przy korytarzu.

– Skutkuje to nierzadko maksymalnym wypełnieniem części wagonów, podczas gdy inne pozostają puste bądź wypełnione tylko w niewielkim stopniu. Rzeczniczka przewoźnika twierdzi, że podróżni w mogą zgłaszać uwagi i prośby do obsługi pociągu, jednak w praktyce rzadko są one realizowane – czytamy w  interpelacji posła.  

Na interpelację posła Sterczewskiego odpowiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, który poinformował, że system sprzedaży biletów i powiązana z nim metodologia przydziału miejsc dla pasażerów są stale rozwijane i rozbudowywane o nowe moduły funkcjonalne (np. Pakiet Podróżnika i Wspólny Bilet, graficzną rezerwację miejsc w kanale internetowym e-IC, prezentację informacji o zajętości pociągu) oraz otwarte interfejsy do nowych systemów obsługujących nowoczesne kanały sprzedaży poprzez strony www oraz aplikacje mobilne.

– Obecnie trwają prace nad rozwiązaniami, które mają na celu zmianę obecnego algorytmu rezerwowania miejsc w pociągach i zapewnienie równomiernego rozmieszczania pasażerów w całym składzie pociągu – wyjaśnia wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej.

Jednocześnie minister podkreślił, że PKP Intercity wraz z PKP Informatyka planują budowę nowego systemu centralnej rezerwacji miejsc i sprzedaży biletów zgodnego z założeniami projektu Wspólny Bilet.

– Projekt ten został zgłoszony do Krajowego Planu Odbudowy. Nowy system ma na celu zaoferowanie pasażerom zupełnie nowych funkcjonalności, które dotychczas nie były oferowane, co ułatwi dostęp do kolei jako środka transportu – zaznacza Bittel.

Nowy system zostanie rozbudowany o dotychczas niestosowane funkcje, takie jak blokowanie miejsc w pociągach, co pozwoli na dynamiczne blokowanie miejsc w pociągach z rezerwacją, czy algorytm przydzielania miejsc, pozwalający na bardziej równomierne rozmieszczenie pasażerów w pociągu w celu zachowania odstępów między pasażerami, przy jednoczesnym spełnieniu preferencji pasażerów.

Nowy system według zapowiedzi Ministerstwa będzie miał pełne wspieranie procesu zdalnego zakupu biletu przez podróżnego a także funkcjonalności związane z informacją pasażerską (przekazywanie informacji  posiadaczom biletów np. odnośnie regulacji sanitarnych; informacje o zajętości pociągu, opóźnieniach);

– Proponowane elementy przyczynią się do wzmocnienia atrakcyjności kolei jako środka transportu oraz wpłyną pozytywnie na wzrost bezpieczeństwa i efektywności wykorzystania transportu kolejowego. Większe wykorzystanie transportu kolejowego przyczyni się do wzrostu mobilności społeczeństwa. Możliwość łatwej integracji z innymi systemami zwiększy multimodalność transportu kolejowego poprzez oferowanie jego wykorzystania wspólnie z transportem kołowym czy lotniczym – dodał Andrzej Bittel.