112,9 mln zł zysku netto Grupy Newag po 9 miesiącach 2020 r.

112,9 mln zł zysku netto Grupy Newag po 9 miesiącach 2020 r.

Grupa Newag wypracowała 803,5 mln zł przychodów ze sprzedaży w trzech kwartałach 2020 r. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest wyższa o 262,6 mln zł (+48,5%). Grupa zanotowała zysk w wysokości 112,9 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk Grupy wyniósł 35,5 mln zł.

Wartość EBITDA Grupy Newag wyniosła 183,6 mln zł i była o 99 mln zł wyższa niż w trzech kwartałach roku 2019 (+117%).

Po trzech kwartałach 2020 r. przychód ze sprzedaży w trzech kwartałach 2020 r. spółki Newag wyniósł 811,1 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. jest to wzrost o 256,4 mln zł (+46,2%). Spółka w analizowanym okresie zanotowała zysk na poziomie 80,3 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk spółki wyniósł 21,4 mln zł (+58,9 mln, +275%). Wartość EBITDA wyniosła blisko 145 mln zł i była o 78,5 mln zł wyższa niż w trzech kwartałach roku 2019 (+118,2%).

– Na wyniki spółki i Grupy Newag  główny wpływ miała zdecydowanie wyższa, w porównaniu do analogicznych okresów w poprzednich latach, wielkość przychodów ze sprzedaży, co jest rezultatem bardziej równomiernego rozłożenia się planów sprzedaży w okresie 2020 roku w porównaniu do poprzednich lat – czytamy w komunikacie.

Spółka zastrzega, iż przedmiotowe wstępne wyniki finansowe mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem jednak, iż ewentualne zmiany nie powinny mieć charakteru istotnego. Ostateczne wyniki spółki i Grupy Newag zostaną przekazane w raporcie za III kwartał 2020 roku spółki, który zostanie opublikowany w dniu 20 listopada 2020 roku.